องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 440 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดิน [ 14 ม.ค. 2565 ]79
142 คำร้อง หนังสืออุทิศที่ดิน [ 14 ม.ค. 2565 ]85
143 ใบเสนอราคา [ 14 ม.ค. 2565 ]85
144 โครงการลดพลังงานในภาคราชการ [ 7 ม.ค. 2565 ]79
145 คำสั่งอำเภอภูเขียว เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาปี ที่ 6/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]85
146 คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์ ที่1/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]87
147 ประกาศคณะกรรมการตราวจรายงานการประชุม [ 5 ม.ค. 2565 ]84
148 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566 [ 5 ม.ค. 2565 ]91
149 คำสั่งอำเภอภูเขียว แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2565 ]90
150 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมฯ ชั้น 2 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งแรก โดยมีท่านนายอำเภอภูเขียว นายนิวัฒน์ สุพจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งใน [ 4 ม.ค. 2565 ]167
151 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2565 ]19
152 ประกาศหยุดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครั้งที่20 [ 30 ธ.ค. 2564 ]133
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]83
154 หนังสือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]26
155 สัญญาจ้างโครงการเสริมผวถนน ม.3 [ 8 ธ.ค. 2564 ]31
156 ประกาศผลการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]102
157 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2564 ]98
158 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 29 พ.ย. 2564 ]105
159 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 3 [ 29 พ.ย. 2564 ]98
160 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 4 [ 29 พ.ย. 2564 ]103
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22