องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 498 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญผู้บริหารประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้ สมัยสามัญที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 [ 9 พ.ค. 2567 ]11
2 ส่งผู้นำประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 [ 9 พ.ค. 2567 ]7
3 ขอเชิญผู้นำประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้ สมัยสามัญที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 [ 9 พ.ค. 2567 ]6
4 ขอเชิญหัวหน้าส่วนประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้ สมัยสามัญที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 [ 9 พ.ค. 2567 ]5
5 ขอเชิญสมาชิกสภาประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้ สมัยสามัญที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 [ 9 พ.ค. 2567 ]5
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]66
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 25 มี.ค. 2567 ]11
8 ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2567 ครั้งที่ 2 [ 8 มี.ค. 2567 ]19
9 การตรวจรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2567 ครั้งที่2 [ 5 มี.ค. 2567 ]13
10 ระเบียบวาระการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2567 ครั้งที่ 2 [ 27 ก.พ. 2567 ]8
11 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 27 ก.พ. 2567 ]6
12 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.พ. 2567 ]4
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.พ. 2567 ]9
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2567 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.พ. 2567 ]5
15 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2567 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.พ. 2567 ]6
16 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2567 ครั้งที่ 2 เรียน กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน [ 23 ก.พ. 2567 ]8
17 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.พ. 2567 ]7
18 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.พ. 2567 ]5
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 22 ก.พ. 2567 ]9
20 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 22 ก.พ. 2567 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25