องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ อบต.โอโล เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.โอโล เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ