องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

   ป้ายปิดประกาศแบบพิมพ์หน้าที่เลือกตั้ง
  ส.ส.518
  ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
  
เปิดขั้นตอน การลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง ปี 2566 | เลือกตั้งต้องรู้
มารู้จักและวิธีป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560