องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

   โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญเศรษฐกิ...
  โครงการต้นกล้าRIT เพื่อสร้างความปลอดภัยบนถนน
  ร่วมมอบป้ายโครงการปรับสภาพบ้านและสิ่งอำนวยความสะดว... 
เปิดขั้นตอน การลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง ปี 2566 | เลือกตั้งต้องรู้
คนเด่นประจำตำบลโอโล
 
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560