องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 440 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 7 [ 25 ต.ค. 2564 ]150
182 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 8 [ 25 ต.ค. 2564 ]142
183 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 9 [ 25 ต.ค. 2564 ]140
184 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 10 [ 25 ต.ค. 2564 ]143
185 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 11 [ 25 ต.ค. 2564 ]130
186 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 12 [ 25 ต.ค. 2564 ]160
187 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 13 [ 25 ต.ค. 2564 ]164
188 แผนการปฎิบัติงานการจัดเก็บขยะ [ 22 ต.ค. 2564 ]33
189 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นาวเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ได้มอบหนังสือคู่มือและสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 20 ต.ค. 2564 ]130
190 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ต.ค. 2564 ]99
191 ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านค้าว ม.3 งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]88
192 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 8 ต.ค. 2564 ]84
193 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองการบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]87
194 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็น สถ.+ผถ. [ 8 ต.ค. 2564 ]87
195 ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม [ 1 ต.ค. 2564 ]85
196 แบบฟอร์มยื่นผู้ช่วยหาเสียงนายกฯ [ 1 ต.ค. 2564 ]77
197 แบบฟอร์มยื่นผู้ช่วยหาเสียงสมาชิก [ 1 ต.ค. 2564 ]83
198 ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดี [ 1 ต.ค. 2564 ]88
199 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต [ 1 ต.ค. 2564 ]97
200 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกอบต.อายุ 35 ปี [ 1 ต.ค. 2564 ]88
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22