องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

   ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่...
  เมื่อวันที่ 14 พ.ย.65 ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบ...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
  
มารู้จักและวิธีป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วิธีสังเกตอาการเมื่อติดโควิด-19 ว่า “เชื้อลงปอด” แล้วหรือยัง?
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560