องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช่้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ 2566 ครึ่งปีแรก [ 24 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานผลดำเนินงานตามนโยบาย NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 24 เม.ย. 2566 ]11
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]16
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]18
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2566 ]14
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]21
7 ประกาศรายงานผลติดตามประเมินผลแผน ปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]16
8 รายงานผลการติดตามประเมิณผลแผนพัฒนา่ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]72
9 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 [ 21 ม.ค. 2564 ]68
10 รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 5 ก.พ. 2560 ]70