องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 24 เม.ย. 2566 ]6
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 29 ก.ย. 2565 ]7
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 23 ม.ค. 2562 ]66