องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านค้าว หมู่ที่ 3 [ 30 พ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 [ 23 พ.ค. 2566 ]0
3 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โอโล หมู่ที่ 10 [ 23 พ.ค. 2566 ]0
4 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 [ 22 พ.ค. 2566 ]0
5 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 [ 22 พ.ค. 2566 ]0
6 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]2
7 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 [ 15 พ.ค. 2566 ]0
8 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6 [ 15 พ.ค. 2566 ]0
9 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 [ 15 พ.ค. 2566 ]0
10 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2566 ]0
11 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 [ 10 พ.ค. 2566 ]0
12 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลวง หมู๋ที่ 7 [ 10 พ.ค. 2566 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ม.12 [ 15 มี.ค. 2566 ]5
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร่องระบายน้ำ คสล.ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]8
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ม.11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]13
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองแห้ว ม.11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]5
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง ม.9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]7
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างร่องน้ำ ม.12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12