องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ [ 27 มี.ค. 2566 ]10
2 ประมวลจริยธรรม 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]106
3 1.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]3
4 2.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]4
5 3.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]4
6 4.ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]4
7 5.บันทึกขออนุมัติดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]4
8 6.คำสั่งขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]5
9 7.ประกาศ และแนวทางทำหรือไม่ทำ Do และ Dot ทางจริยธรรม 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]5
10 8.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]7
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และ กลยุทธการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]6
12 คู่มือ แนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2562 ]63
13 ที่ 794/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม [ 8 ต.ค. 2561 ]63