องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในระบบe-GP ไตรมาสที่ 2 [ 26 เม.ย. 2564 ]28
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ต.ค.63 ถึงเดือน ก.พ.64 [ 1 มี.ค. 2564 ]27
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ต.ค.63 ถึงเดือน ก.พ.64 [ 1 มี.ค. 2564 ]29
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]30
5 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]30
6 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]28
7 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]27
8 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]29
9 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]28
10 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]29
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]30
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]29
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]28
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]29
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]29