องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]67
2 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]121
3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโอโล [ 5 ส.ค. 2562 ]137