องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศปิดการเรียนการสอน ด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 64 - 14 พฤษภาคม 64 [ 23 เม.ย. 2564 ]25
2 หนังสือขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเด็ก2 ขวบเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]67
3 ประกาศรับสมัครเด็ก2 ขวบเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]50
4 ตัวอย่างใบรับสมัครปี พ.ศ.2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]59
5 แบบฟอร์มใบลา (ป่วย กิจ คลอด) [ 9 มี.ค. 2564 ]24
6 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 9 มี.ค. 2564 ]20
7 ใบลาอุปสมบท [ 9 มี.ค. 2564 ]18
8 แบบใบขอยกเลิกวันลา [ 9 มี.ค. 2564 ]19
9 หนังสือรับรอง [ 9 มี.ค. 2564 ]18
10 คำร้องสลิปเงินเดือน [ 9 มี.ค. 2564 ]15
11 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ [ 9 มี.ค. 2564 ]16
12 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ (สมาชิกสภาฯ) [ 9 มี.ค. 2564 ]17
13 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [ 9 มี.ค. 2564 ]16
14 คำร้องใช้ห้องประชุม [ 9 มี.ค. 2564 ]20
15 คำร้องบันทึก ขออนุญาตนำรถบรรทุกน้ำออกปฏ [ 9 มี.ค. 2564 ]16
16 คำร้องบันทึก ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 9 มี.ค. 2564 ]15
17 คำร้องบันทึกข้อความซ่อมเครื่องคอม [ 9 มี.ค. 2564 ]16
18 คำร้องซ่อมหอกระจายข่าว [ 9 มี.ค. 2564 ]17
19 คำร้องใช้รถบรรทุกน้ำ [ 9 มี.ค. 2564 ]15
20 คำร้องขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 9 มี.ค. 2564 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11