องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 438 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อการเบิกจากเบิกจ่ายเบี้ยยัง ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]1
2 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ [ 11 ก.ย. 2566 ]0
3 ประกาศ อบต.โอโล เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]78
4 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]10
5 การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]8
6 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ [ 3 ก.ค. 2566 ]14
7 การมอบป้ายบ้านเลขที่ใหม่ให้กับนางคู้ เงียบภูเขียว  ในวันพุธที่  28 เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕66  เวลา  ๐๙.๐๐ น. [ 29 มิ.ย. 2566 ]14
8 กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 6 มีนาคม 2562 [ 29 มิ.ย. 2566 ]15
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.ม.10 [ 23 พ.ค. 2566 ]0
10 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 [ 16 พ.ค. 2566 ]18
11 แบบบัญชีรายชื่อ [ 28 เม.ย. 2566 ]18
12 โบรชัวร์ยาสามัญประจำหน่วย [ 28 เม.ย. 2566 ]15
13 แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 28 เม.ย. 2566 ]14
14 แบบขีดคะแนน แบบบัญชีรายชื่อ [ 28 เม.ย. 2566 ]12
15 ประกาศเปิดให้บริการ e-service [ 20 เม.ย. 2566 ]16
16 ประชาสัมพันธ์ อบต.โอโล เปิดให้บริการ e-service [ 20 เม.ย. 2566 ]18
17 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]24
18 ราคากลาง ม.9 [ 22 ก.พ. 2566 ]27
19 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) [ 13 ก.พ. 2566 ]27
20 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ [ 2 ก.พ. 2566 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22