องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 307 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องขยายเขตไฟฟ้า [ 14 ม.ค. 2565 ]3
2 คำร้องซ่อมแซมรางระบายน้ำ [ 14 ม.ค. 2565 ]3
3 คำร้องซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน [ 14 ม.ค. 2565 ]2
4 คำร้องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร [ 14 ม.ค. 2565 ]2
5 คำร้องวางท่อถนนภายในหมู่บ้าน [ 14 ม.ค. 2565 ]2
6 คำร้องขอวางท่อถนนเพื่อการเกษตร [ 14 ม.ค. 2565 ]2
7 คำร้องซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 14 ม.ค. 2565 ]2
8 คำร้องทั่วไป [ 14 ม.ค. 2565 ]2
9 ใบลาพักผ่อน [ 14 ม.ค. 2565 ]0
10 ใบลา (ป่วย กิจ คลอด) [ 14 ม.ค. 2565 ]0
11 ใบลาอุปสมบท [ 14 ม.ค. 2565 ]0
12 แบบใบขอยกเลิกวันลา [ 14 ม.ค. 2565 ]0
13 หนังสือรับรอง [ 14 ม.ค. 2565 ]0
14 คำร้องสลิปเงินเดือน [ 14 ม.ค. 2565 ]0
15 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ (พนักงาน อบต.) [ 14 ม.ค. 2565 ]0
16 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวให้ [ 14 ม.ค. 2565 ]0
17 คำร้องใช้ห้องประชุม [ 14 ม.ค. 2565 ]0
18 คำร้องใช้รถบรรทุกน้ำ [ 14 ม.ค. 2565 ]0
19 คำร้องบันทึก ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 14 ม.ค. 2565 ]0
20 คำร้องบันทึกข้อความซ่อมเครื่องคอม [ 14 ม.ค. 2565 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16