องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันจัทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ก.พ. 2564 ]28
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ก.พ. 2564 ]27
3 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]29
4 การตรวจรับรองบันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่3 [ 1 ก.ย. 2563 ]31
5 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]28
6 เสานำ บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2563ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]26
7 เสาเนา บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2563ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]29
8 การตรวจรับรองบันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]28
9 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2563ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]29
10 สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่11 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น. [ 21 ส.ค. 2563 ]28
11 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เสลา 09:00 น. [ 21 ส.ค. 2563 ]28
12 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น2) [ 20 ส.ค. 2563 ]30
13 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องกิจกรรมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น2) [ 20 ส.ค. 2563 ]29
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]29
15 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่1 วันศุกร์ที่ 13 เดือน ธันวาคม 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]29
16 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่2 วันอังคารที่ 25 เดือน กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]29
17 บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 17 เดือน กันยายน 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]27
18 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่3 วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]29
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]28
20 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่1 วันศุกร์ที่ 28 เดือน มิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]31
 
หน้า 1|2