องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
การบริหารจัดการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมแต่ตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 26 ก.ค. 2562 ]25
2 ระเบียบวาระการประชุม แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 19 ก.ค. 2562 ]25
3 ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 19 ก.ค. 2562 ]26
4 ที่ ชย 75901/395 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 15 ก.ค. 2562 ]26
5 เชิญประชุมคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 12 ก.ค. 2562 ]23
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 11 ก.ค. 2562 ]25