องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 9 ก.ย. 2564 ]134
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]118
3 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 3 ก.ย. 2564 ]128
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 3 ก.ย. 2564 ]174
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 2 ก.ย. 2564 ]131
6 บัญชีครุภัณฑ์ [ 5 ส.ค. 2564 ]114