วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300ลิตร ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ประตูทางเข้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายนายพิทักษ์ โชคคุณ อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 168 หมู่ 3 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนายสุริยา ทวีผ่อง ม.10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อแว่นตาตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง