องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2566
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2561 ]114
2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2561 ]123
3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2561 ]119
4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2561 ]115
5 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2561 ]121
6 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2561 ]118
7 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2561 ]117
8 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2561 ]113