องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 2 [ 15 พ.ค. 2567 ]1
2 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 /2567 ครั้งที่ 2 [ 15 พ.ค. 2567 ]0
3 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญที่ 1 ปี 2567 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.พ. 2567 ]7
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.พ. 2567 ]6
5 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]8
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2567 ครั้งที่ 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]7
7 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]0
8 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กันยายน 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]0
9 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2566 ]0
10 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.ย. 2566 ]0
11 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 กันยายน 2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]0
12 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]0
13 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 8 ก.ย. 2566 ]0
14 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]0
15 การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]0
16 การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]1
17 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]0
18 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2566 ]0
19 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ค. 2566 ]0
20 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]1
 
หน้า 1|2|3