องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 386 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 หนังสือขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเด็ก2 ขวบเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]86
162 ประกาศรับสมัครเด็ก2 ขวบเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]85
163 ตัวอย่างใบรับสมัครปี พ.ศ.2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]85
164 แบบฟอร์มใบลา (ป่วย กิจ คลอด) [ 9 มี.ค. 2564 ]66
165 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 9 มี.ค. 2564 ]61
166 ใบลาอุปสมบท [ 9 มี.ค. 2564 ]61
167 แบบใบขอยกเลิกวันลา [ 9 มี.ค. 2564 ]61
168 หนังสือรับรอง [ 9 มี.ค. 2564 ]60
169 คำร้องสลิปเงินเดือน [ 9 มี.ค. 2564 ]62
170 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ [ 9 มี.ค. 2564 ]60
171 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ (สมาชิกสภาฯ) [ 9 มี.ค. 2564 ]66
172 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [ 9 มี.ค. 2564 ]62
173 คำร้องใช้ห้องประชุม [ 9 มี.ค. 2564 ]63
174 คำร้องบันทึก ขออนุญาตนำรถบรรทุกน้ำออกปฏ [ 9 มี.ค. 2564 ]66
175 คำร้องบันทึก ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 9 มี.ค. 2564 ]67
176 คำร้องบันทึกข้อความซ่อมเครื่องคอม [ 9 มี.ค. 2564 ]64
177 คำร้องซ่อมหอกระจายข่าว [ 9 มี.ค. 2564 ]59
178 คำร้องใช้รถบรรทุกน้ำ [ 9 มี.ค. 2564 ]58
179 คำร้องขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 9 มี.ค. 2564 ]63
180 คำร้องยืมวัสดุ อปพร [ 9 มี.ค. 2564 ]61
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20