องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลขอประชาสัมพันธ์ การงดเก็บขนขยะเป็นการชั่วคราว เนื่องจากรถบรรทุกขยะชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จึงงดการให้บริการเก็บขนขยะเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 2 พฤศจิกายน 2565 หรือเมื่อดำเนินการซ่อมรถขยะเสร็จสิ้น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลขอประชาสัมพันธ์ การงดเก็บขนขยะเป็นการชั่วคราว เนื่องจากรถบรรทุกขยะชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จึงงดการให้บริการเก็บขนขยะเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 2 พฤศจิกายน 2565 หรือเมื่อดำเนินการซ่อมรถขยะเสร็จสิ้น
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ