องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 386 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 แบบขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]63
182 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]60
183 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]70
184 แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]112
185 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน [ 9 มี.ค. 2564 ]62
186 คำหนังสืออุทิศที่ดิน [ 9 มี.ค. 2564 ]65
187 ใบเสนอราคา [ 9 มี.ค. 2564 ]62
188 ใบลาพักผ่อน [ 8 มี.ค. 2564 ]63
189 คำร้องทั่วไป [ 8 มี.ค. 2564 ]63
190 คำร้องวางท่อถนนภายในหมู่บ้าน [ 8 มี.ค. 2564 ]65
191 คำร้องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร [ 8 มี.ค. 2564 ]60
192 คำร้องขอวางท่อถนนเพื่อการเกษตร [ 8 มี.ค. 2564 ]59
193 คำร้องซ่อมรางระบายน้ำ [ 8 มี.ค. 2564 ]62
194 คำร้องซ่อมถนนภายในหมู่บ้าน [ 8 มี.ค. 2564 ]59
195 คำร้องซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 4 มี.ค. 2564 ]60
196 คำร้องขยายเขตไฟฟ้า [ 4 มี.ค. 2564 ]60
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]66
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]66
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]63
200 สัญญาจ้างก่อสร้าง ม.11 [ 19 ม.ค. 2564 ]9
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20