องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 297 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ของหน่วยงานของรัฐ [ 29 ธ.ค. 2563 ]99
122 แจ้งแนวทางปฏิบัติพร้อมกำหนดแบบฟอร์มและตัวอย่างการขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ธ.ค. 2563 ]83
123 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ [ 28 ธ.ค. 2563 ]95
124 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ.143-05 สายบ้านโนนดินจี่ ถึง บ้านหนองตาไก้ ม.11 [ 8 ธ.ค. 2563 ]173
125 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ.143-05 สายบ้านโนนดินจี่ ถึง บ้านหนองตาไก้ บ้านโอโล หมู่ที่ 11 [ 8 ธ.ค. 2563 ]127
126 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4 [ 9 ต.ค. 2563 ]95
127 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสวล.ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]92
128 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 [ 21 ส.ค. 2563 ]99
129 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 [ 21 ส.ค. 2563 ]112
130 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.13 งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]88
131 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ม.11 งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]88
132 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 [ 14 ส.ค. 2563 ]87
133 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่2 [ 14 ส.ค. 2563 ]86
134 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 [ 14 ส.ค. 2563 ]94
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ม.11ด้วยวิธี e-bidding [ 29 ก.ค. 2563 ]90
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ม.3 งบประมาณ 96,000 บาท งบประมาณปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]87
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนน คสล. ม.12 งบประมาณ 148,000 บาท งบประมาณปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]86
138 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโอโล ม.11 [ 16 ก.ค. 2563 ]93
139 ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 [ 29 พ.ค. 2563 ]89
140 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 [ 29 พ.ค. 2563 ]94
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15