องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


ประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณประธานสภา สมาชิกสภา คณะกรรมการ คณะทำงานทุกท่านมา ณ ที่นี้


2024-04-11
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-27
2024-02-13