องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยกองคลังได้ออกให้บริการประชาชนเก็บค่าขยะมูลฝอย บ้านโนนดินจี่หมู่ที่5 ชำระแล้ว 123 ราย ค้างชำระ 46 ราย ยกเลิก 1 ราย หมู่ที่ 12 ชำระแล้ว 94 ราย ค้างชำระ


วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยกองคลังได้ออกให้บริการประชาชนเก็บค่าขยะมูลฝอย บ้านโนนดินจี่หมู่ที่5 ชำระแล้ว 123 ราย ค้างชำระ 46 ราย ยกเลิก 1 ราย หมู่ที่ 12 ชำระแล้ว 94 ราย ค้างชำระ 20 ราย ยกเลิก 2 ราย และทางองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลต้องขอบคุณผู้นำหมู่บ้านมา ณ ที่นี้ด้วย

2024-04-11
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-27
2024-02-13