องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


วันนี้ (21 พฤษภาคม 2564)เวลา11.30 คุณเจริญชาติ แก้งคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้รับการประสานงานจากคุณศักดิ์ศรี สิงห์เส นายช่างโยธาอาวุโลและคุณสมชาติ ธิติกรกุล นายช่างเครื่องกลอาวุโส สังกัดทางหว


วันนี้ (21 พฤษภาคม 2564)เวลา11.30 คุณเจริญชาติ แก้งคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้รับการประสานงานจากคุณศักดิ์ศรี สิงห์เส นายช่างโยธาอาวุโลและคุณสมชาติ ธิติกรกุล นายช่างเครื่องกลอาวุโส สังกัดทางหวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ได้ออกมาสำรวจเส้นทางสายภูเขียว-บ้านแท่น ช่วงบ้านโอโล เพื่อสำรวจเส้นทางเขียนแบบแปลน ก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณ 1.ขยายผิวจราจร 2.ขยายไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างถนนและ3.แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร จึงได้ประสานกับคุณจีรศักดิ์. เนือยทอง กำนันตำบลโอโล ,คุณอภิชาติ ทำมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโอโล หมู่ที่ 1 และคุณสมเกียรติ คงเมือง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โอโล ให้เพื่อข้อมูลเบื้องต้นและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และจะได้จัดประชุมประชาคมพี่น้องประชาชนเพื่อแสดงความคิดเห็นกับผลกระทบถ้ามีการก่อสร้างในเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าร้านจีรวรรณเครื่องเรือน (ส่วนเอกสารหนังสือเชิญประชุมฯทางอบต.จะพิจารณาดำเนินการและจัดส่งให้ ภายใน 24 พฤษภาค 2564)
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

2024-04-11
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-27
2024-02-13