องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) ตาม โครงการชัยภูมิ “บ้านสวย เมืองสุข” ในวันพุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ริมทางถนนสายภูเขียว


2024-02-27
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-08
2024-02-02
2024-02-02
2024-01-31
2023-12-05
2023-11-23
2023-11-22