องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 1 เมษายน 2567


วันที่ 1 เมษายน 2567
(*)เวลา 09.00 น.

    🔴 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ(*)ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล
        (>) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.,สมาชิกสภา อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าสำนักปลัด อบต., คณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการกองทุนฯ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, ผอ.รพ.สต.โอโล, CM-CG, อสบ.,อสม. และบุคลากร สาธารณสุข อบต.
    ⭕️ออกมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นเสริมซึมซับ พร้อมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 📌 ณ บ้านผู้ป่วย ม.3, ม.13, ม.2, ม.10พื้นที่ตำบลโอโล
    🔴 ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อม สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
   ⭕️วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการนี้ 
    🟢เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
     ⭐โครงการนี้ดำเนินการ โดยได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันหลักประกันสุขภาพ อบต.โอโล ปีงบประมาณ 2567

 

2024-04-11
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-27
2024-02-13