องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


ประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  ได้ประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  เวลา 09.00 น.เพื่อพิจาณาการประชุมสภาฯตามเอกสารการประชุมตามระเบียบวาระฯ   ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมฯพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

2024-04-11
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-27
2024-02-13