องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


โรคไข้เลือดโดยฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ แบบปูพรม รัศมี 200-300 เมต


ันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
@เวลา 09.00 น.

     องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ􂘁􀆑*􏿿ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล 
     ⭕️ได้มอบหมายให้ งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต. พร้อมคณะทำงาน ออกดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดโดยฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ แบบปูพรม รัศมี 200-300 เมตร จากบ้านผู้ป่วย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก คุ้มตะวันสีทอง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยพลวง

2024-02-27
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-08
2024-02-02
2024-02-02
2024-01-31
2023-12-05
2023-11-23
2023-11-22