องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 31 ตุลาคม 2566
@เวลา 13.30 น.

🔴 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ􂘁􀆑*􏿿ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล(ประธานกองทุนฯ ดังกล่าว)

􂘁􀅄@􏿿ให้เกียรติเป็นประธาน มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ”โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566

⭕️โดยครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อบต.,สมาชิกสภา อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการ อบต., คณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการกองทุนฯ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. บุคลากร อบต.ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนตำบลโอโลเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

⭕️วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อจัดบริการสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ตำบลโอโล ดังนี้….

🟢เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจคัดกรองแล้วพบความผิดปกติได้รับส่งไปตรวจยืนยันกับจักษุแพทย์
🟢เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น/สายตายาว) ได้รับแว่นสายตา และได้รับการตรวจติดตามประเมินในกรณีพบความผิดปกติของสายตา
🟢เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึง

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการหมู่ที่ 2

โครงการนี้ดำเนินการ โดยได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันหลักประกันสุขภาพ อบต.โอโล ปีงบประมาณ 2566 และได้รับการอนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการฯดังกล่าว

􂠁􀅣>􏿿โดยโครงการนี้ผู้สูงอายุได้รับการตัดแว่นเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาการมองเห็นไม่ชัด จำนวน 367 ราย

📌 ณ อาคารโดม อบต.โอโล

2024-07-04
2024-06-21
2024-06-12
2024-06-11
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-22
2024-05-21
2024-05-21