องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการหมู่ที่ 2


วันที่ 31 ตุลาคม 2566

 

    🔴 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ􂘁􀆑*􏿿ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด”โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)” หมู่ที่ 2 บ้านโนนตุ่น @เวลา 08.30 น. และบรรยายพิเศษสถานการณ์ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกโดยมีประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เป็น ผู้กล่าวรายงานโครงการฯในครั้งนี้

 

   🟢โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ สร้างความตระหนัก ในการป้องกันควบคุม

โรคไข้เลือดออกในชุมชน/หมู่บ้าน

 

   ⭕️โดยครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อบต.,สมาชิกสภา อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการ อบต., ผู้นำท้องถิ่นท้องที่, อสม. บุคลากร อบต.ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนตำบลโอโลเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

 

     โครงการนี้ดำเนินการ โดยได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากอบต.โอโล ปีงบประมาณ 2566

และได้รับการอนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวฯ

 

📌 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

           ม.2

2024-02-27
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-08
2024-02-02
2024-02-02
2024-01-31
2023-12-05
2023-11-23
2023-11-22