องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ 5/2566


วันที่ 30 ตุลาคม 2566
@เวลา 09.30 น.

     กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ(ดาว)ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล(ประธานกองทุนฯ ดังกล่าว)       
    ⭐เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ (5)(/) (2) (5) (6) (6)

       (>)โดยมีนายเจริญชาติ  แก้งคำ ปลัด อบต.(เลขานุการกองทุนฯ), คณะกรรมการกองทุนฯ, และคณะทำงานกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยฯ

   🟢โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดประชุมในครั้งนี้…

     ⭕️เพื่อรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
     ⭕️เพื่อรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ของกองทุนฯ ประจำไตสมาสที่ 4/2566
     💢เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปี 2567
      💢เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว ปีงบ 2566

📍ณ  ห้อง  ประชุม อบต.โอโล

2024-02-27
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-08
2024-02-02
2024-02-02
2024-01-31
2023-12-05
2023-11-23
2023-11-22