องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ


 

วันที่ 6 ตุลาคม 2566
@เวลา 09.00 น.

    🔴 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ(*)ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล(ประธานกองทุนฯ ดังกล่าว) 
    (@)ให้เกียรติเป็นประธานเปิด”โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกร”  🟢โดยมีนายณรงค์ กุลแก้วผอ.รพ.สต.โอโล เป็น ผู้กล่าวรายงานโครงการฯในครั้งนี้

   ⭕️โดยครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อบต.,สมาชิกสภา อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการ อบต., คณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการกองทุนฯ,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่, อสม. บุคลากร อบต., รพ.สต.โอโล ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนตำบล
โอโลเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

     ⭐โครงการนี้ดำเนินการ โดยได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันหลักประกันสุขภาพ อบต.โอโล ปีงบประมาณ 2566 ⭐และได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว
      

📌 ณ รพ.สต.โอโล
 

2024-02-27
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-08
2024-02-02
2024-02-02
2024-01-31
2023-12-05
2023-11-23
2023-11-22