องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก


วันที่ 14 กันยายน 2566
@เวลา 13.30 น.

    🔴 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ(*)ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล(ประธานกองทุนฯ ดังกล่าว) 
    (@)ให้เกียรติเป็นประธานเปิด”โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566

   ⭕️โดยครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อบต.,สมาชิกสภา อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการ อบต., คณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการกองทุนฯ,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่, อสม. บุคลากร อบต.ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนตำบลโอโลเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

   ⭕️วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อจัดบริการสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ตำบลโอโล ดังนี้….

    🟢เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจคัดกรองแล้วพบความผิดปกติได้รับส่งไปตรวจยืนยันกับจักษุแพทย์
    🟢เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น/สายตายาว) ได้รับแว่นสายตา และได้รับการตรวจติดตามประเมินในกรณีพบความผิดปกติของสายตา
    🟢เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึง

     ⭐โครงการนี้ดำเนินการ โดยได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันหลักประกันสุขภาพ อบต.โอโล ปีงบประมาณ 2566 
       (@)โดยมีทีมพยาบาลวิชาชีพและจนท.ทางสาธารณสุข จากรพ.สต.โอโลให้ความรู้ในการดูแลดวงตา และตรวจคัดกรองความผิดปกติสายตาของผู้สูงอายุในครั้งนี้ “จึงขอขอบพระคุณยิ่ง”
มา ณ โอกาสนี้


📌 ณ รพ.สต.โอโล

2023-11-23
2023-11-22
2023-11-13
2023-10-31
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-13
2023-10-06