องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร รุ่นที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 30 สิงหาคม 2566
@เวลา 09.00 น.

    🔴 นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอภูเขียว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66” 
   โดยมี(*)ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล เป็น ผู้กล่าวรายงานโครงการฯในครั้งนี้

   ⭕️โดยครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อบต.,สมาชิกสภา อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการ อบต., ข้าราชการ/บุคลากร สังกัด อบต.โอโล, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนตำบลโอโลเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

   🟢โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีความรู้และความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ ภัยจากการก่อวินาศภัย การอพยพประชาชนและส่วนราชการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ, เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงาน อปพร.และแนวทางการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการประสานงานฯและการพัฒนาศูนย์ อปพร. ให้เกิดความเข้มแข็ง , เพื่อทดแทนจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดฯ ที่มีอายุมากขึ้นและเป็นการเพิ่มกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตพื้นที่ตำบลโอโล ⭐มีผู้สมัครเข้ามาฝึกอบรบหลักสูตรดังกล่าวฯจำนวน 37 คน

📌 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์    
           อบต.โอโล
 

2023-11-23
2023-11-22
2023-11-13
2023-10-31
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-13
2023-10-06