องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


“รวมพลคนภูเขียว สู่เมืองแห่งการออกกำลังกาย Walk Run Dance and Bike Phukhiao No.Stoke📍ณ พื้นที่สาธารณะ ข้าง อบต.โอโล


 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ 🟢ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ประธาน/สมาชิกสภาอบต.,ปลัด อบต., ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนราชการ อบต./ข้าราชการ/บุคลากร สังกัด อบต.โอโล
      ⭕️ให้การต้อนรับนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอภูเขียว, ปลัดอำเภอ/ท้องถิ่นอำเภอ/พัฒนาการอำเภอ/สาธารณสุขอำเภอภูเขียว เพื่อออกตรวจติดตามการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบาทของนายอำเภอ
     ⭕️ในโอกาสนี้ท่านนายอำเภอภูเขียว ได้นำคณะฯ ออกมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ให้กับนางเสาวภา จรรยา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 
📍ณ บ้านเลขที่ 169 ม.9 บ้านหนองแวง ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 💥และลงพื้นที่เยี่ยมชมสินค้าให้กำลังใจ ศูนย์ทอผ้ามัดหมี่ ม.8 บ้านหนองแวง 
     (ดาว)พร้อมทั้งท่านนายอำเภอภูเขียว ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม “รวมพลคนภูเขียว สู่เมืองแห่งการออกกำลังกาย Walk Run Dance and Bike Phukhiao No.Stoke📍ณ พื้นที่สาธารณะ ข้าง อบต.โอโล

     🟢 ในการออกตรวจติดตามการทำงานในครั้งนี้ อบต.โอโล จึงขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอภูเขียวและและหัวหน้าส่วนราขการที่มาให้กำลังใจและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในทำงานและเร่งทำงานราชการในพื้นที่ต่อไป
“จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง”

2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-12