องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานจ้างก่อสร้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานจ้างก่อสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ