องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานซื้อ/จ้างทั่วไป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานซื้อ/จ้างทั่วไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ