องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เรื่อง การร้องเรียน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เรื่อง การร้องเรียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ