องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


วันอังคารที่8พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้จัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น ลอยกระทง ณ วัดจอมศรี บ้านโนนดินจี่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ขอบพระคุณผู้บริหาร ผู้นำ สมาชิกหมู่บ้าน กำนัน ผู้ให


วันอังคารที่8พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้จัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น ลอยกระทง ณ วัดจอมศรี บ้านโนนดินจี่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ขอบพระคุณผู้บริหาร ผู้นำ สมาชิกหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง

2023-04-28
2023-04-28
     ส.ส.518
2023-01-30
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-11
2022-11-14
2022-11-09
2022-11-08