องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


ประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณประธานสภา สมาชิกสภา คณะกรรมการ คณะทำงานทุกท่านมา ณ ที่นี้


2023-04-28
2023-04-28
     ส.ส.518
2023-01-30
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-11
2022-11-14
2022-11-09
2022-11-08