องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล นำโดยท่านประธานสภา สมาชิก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมปรึก


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล นำโดยท่านประธานสภา สมาชิก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-01
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09